IPv4 adresy (ne)dojdou!

Omílá se to tu už několik let, pořád dokola. Všude je slyšet jak dojdou IPv4 adresy a jak je plánováno jejich nahrazení IPv6. K tomu obvykle články, kterým laik neporozumí, nebo naopak vyjádření á la zpravodajství TV Nova kde neváhali uvést, že docházejí protokoly a přestane fungovat internet. Tímto článkem se tedy pokusíme uvést na pravou míru, co vlastně dochází, co to pro koncové uživatele (např. ty co mají doma internet, nebo někde webhosting) a rozehnat nesmyslné mýty.

Předně – co se vlastně dějě. Popis co to vlastně je IP adresa má velice pěkně např. wikipedie, tedy tuto část přeskočíme s předpokladem, že to již každý čtenář ví. IP adresy „verze“ 4 jsou ty, které známe nyní. Třeba 77.78.126.29. Rozsah začíná samými nulami a končí 255.255.255.255, zjednodušeně řečeno. A jak je asi jasné, použitím jakékoli další IP adresy se tento rozsah (resp. jeho volná část) zmenšuje – tedy volné IP ubývají.

S velkým rozmachem internetu však k ubývání volných IP dochází čím dál rychleji a několik let zpět se zjistilo, že tento rozsah prostě v budoucnu nebude stačit. Proto došlo ke vzniku další „verze“ – IPv6. Ta nabízí k dispozici výrazně větší rozsah IP adres, které vypadají trošku jinak – např. 2001:1ab0:7e1f:e001:221:5aff:feff:ec1c. Konkrétní detaily dalších výhod IPv6 si ponechme na samostatný článek.

Přidělování IPv4 adres (IPv6 je stejné) probíhá tak, že jistá organizace IANA spravující celý IP pool přiděluje /8 bloky (to je např. 77.0.0.0 – 77.255.255.255) tzv. RIRům (regional internet registry). To jsou organizace, které spravují IP adresy a zajišťují jejich přidělování pro danou oblast. RIRů je celkem pět a oblasti mají rozděleny, jak ukazuje obrázek:

ČR tedy spadá pod organizaci RIPE NCC se sídlem v Amsterdamu. Tato organizace (resp. obecně RIRové) zajišťují přidělování IP adres LIRům (local internet registry), což jsou provideři, jak je znají běžní koncoví zákazníci – Telefonica O2, UPC, atd. Ne každý provider je LIR, řada providerů např. jen odebírá služby od nějakého LIRa a zároveň užívá jemu přidělené IP.

Tolik k teorii, teď co vlastně právě dnes došlo, resp. během týdne dojde. Dojdou nové /8 bloky organizaci IANA – tedy už nebude mít další, k přidělování RIRům. Dnes (1.2.2011) došlo k přidělení dvou /8 bloků regionu patřícímu pod APNIC a ohledně posledních pěti bloků platí pravidlo, že každý registr dostane jeden. Tedy, IPv4 adresy nedošly, jen došly /8 bloky organizaci IANA. Následovat bude dojití nových rozsahů jednotlivým RIRům, což žádné jednotné datum pochopitelně nebude – stále však budou mít jednotliví LIRové nějakou zásobu již přidělených IP. Osobně tedy nepředpokládám, že by jakýkoli provider narážel v souvislosti s IPv4 na nedostatkové potíže ještě pár let, kdy se budou různě IP přerozdělovat, přeprodávat, … Do té doby by měli mít všichni provideři funkční i IPv6.

IPv6 je funkční souběžně s IPv4, např. jako autobus a tramvaj – může fungovat oboje zároveň, i každé samostatně, jen pro to musí být určité „podmínky“ – v případě autobusu a tramvaje silnice a koleje, v případě IPv4 a IPv6 patřičná podpora na obou stranách, tedy jak u uživatele, tak u poskytovatele. Velcí poskytovatelé v ČR (UPC, O2, …) zatím s nasazováním IP rozhodně nespěchají. Zásobu IPv4 mají dost velkou. V případě O2 je navíc nasazení složitější, protože většina ADSL modemů, které prodavali/prodávají zákazníkům IPv6 nepodporuje. To ale neznamená, že vám přestane příští víkend fungovat internet. Řešení nedostatků IPv4 na straně providerů je i tak snadné – není nic jednoduššího, než veřejné IP adresy začít přidělovat na požádání a uživatele NATovat (tedy dávat jim neveřejné IP adresy). IPv6 můžou mít také jen na svém hraničním routeru a v síti dále mít IPv4 jako doposud (či neveřejné IP). Je tedy prakticky jisté, že během několika následujících let vás doma nečeká ani kupování nových routerů, ani nějakých nutných úprav ve vaší síti. A i ty domácí routery mají nějakou životnost a u nových kusů už plnou podporu IPv6 postupně lze předpokládat.

Co se týká pohledu z opačného konce, tedy „poskytovatelů obsahu“ – webhostingů, stav implementace je na tom převážně lépe, než u poskytovatelů domácího internetu. Většina velkoobchodních providerů konektivity má již několik let IPv6 v ostrém či alespoň testovacím provozu funkční. Na station.cz IPv6 je na  serverech nastaveno již několik let a pro kompletní zprovoznění pro zákazníky chybí prakticky jen přiřazení AAAA záznamů v DNS. Lze tedy předpokládat, že většina hostingů bude IPv6 podporovat mnohem dříve, než domácí provideři. Ti uživatelé, kteří IPv6 budou mít, se spojí s cílovým serverem prioritně přes IPv6. Ti kteří ne, se spojí přes IPv4. Rozhodně nelze očekávat IPv6only servery (tedy bez IPv4 adresy, přístupné jen přes IPv6) dříve za 5 let (můj osobní odhad je 10 a více let).

Napsat komentář