Dělení místa na hostingu v rámci TARIFU

Každý hosting má svoji „politiku“, jak pracuje s místem, které udává ve své nabídce. Některé hostingy udávají jen jednu hodnotu, kterou dělí mezi všechny služby, jiné naopak udávají konkrétní místo pro každou službu. A aby to nebylo jednoduché, tak některé hostingy udávají místo dohromady, ale pro konkrétní služby mají samostatná omezení.

Station.cz uvádí v nabídce celkovou kapacitu prostoru a vzhledem k rozdělení služeb mezi samostatné servery (samostatný webserver, db server, mail server) používá dynamické kvóty. To znamená, že je možné zaplacený prostor krátkodobě překročit (a nestane se tedy, že by se začaly maily vracet jako nedoručitelné zpět odesílateli při překročení povoleného místa). Obsazení místa kontroluje automat a v pípadě překročení zákazníka vyzve mailem k nápravě. Velkou výhodou je především fakt, že nelze „narazit“ např. v půlce souborů nahrávané aplikace, kterou bude nahrazena původní apod. Zálohy ani logy se u station.czdo nabízeného prostoru nepočítají, jejich uchovávání je tedy „zdarma“.

U různých hostingových společností je také časté udávání kvót jako omezení pro jednotlivé služby, tedy přesné (obvykle pevné, neměnné) rozdělení místa mezi maily, web a databáze. Za velkou nevýhodu lze považovat především nemožnost vlastního rozdělení, na co je vlastně místo použito (někdo maily nepoužívá a má na webu velké galerie, naproti tomu má někdo jednu stránku s kontakty a velké mailové schránky). Časté je také omezení velikosti jednotlivých mailových schránek, databází apod.

Při volbě webhostingu tedy doporučujeme zjistit, jaké místo skutečně nabízí kupovan webhosting a jak je rozloženo, předejdete tak nemilému překvapení, že je např. vyhrazeno pouze pro jinou službu, než chcete především využívat.

Napsat komentář