Jak využít server?

Aplikační server

Aplikační server je zařízení (případně software), které tvoří přechodovou vrstvu mezi operačním systémem a aplikacemi. Zaštiťuje veškeré základní procesy požadované programy běžícími na tomto serveru.

Databázový server

Pod tímto pojmem chápeme počítač, na kterém je uložen databázový soubor a zároveň je zde spuštěn databázový stroj, to je aplikace, která pro klienty (pracovní stanice) zpracovává veškeré manipulace s daty.

Faxový server

Faxový server umožňuje nahradit klasický faxový přístroj. Inovací je v tomto případě to, že odchozí faxy není nutné tisknout na tiskárně a zpětně je snímat faxovým přístrojem. Samotný fax (data) prochází pouze elektronickou cestou, tudíž nespornou výhodou může být úspora za speciální faxový papír. Funkce faxového přístroje je nahrazena faxmodemem umístěným v serveru, který je sdílen pro všechna klienty zapojené do stejné sítě.

Napsat komentář