Postfix – Mail Transfer Agent

Postfix je agent MTA (Mail transfer agent). Jeho úkolem je zpracování předávání zpráv mezi servery jak v místní (LAN – Local Area Network) síti, tak i v rámci systému (např. Internetu). Ale pozor, nezajišťuje komunikace protokolů POP a IMAP.

 

Jednoduchá komunikace probíhá tak, že klient odešle e-mail na poštovní server, kde je spuštěn Postfix. Server (jako při jakékoliv jiné komunikaci) odešle dotaz na DNS server, který mu zašle odpověď o umístění adresáta (v případě odesílání zprávy v rámci systému, nikoliv lokálně). Server pak na tuto adresu e-mail odešle, zde jej přijme příslušný poštovní server a MTA, který zprávu uloží do úložiště zpráv, kde si ji klient vyzvedne.

 

Postfix jako agent MTA přijímá a odesílá právy elektronické pošty přes síť protokolem SMTP. Jelikož Postfix vychází z internetových standardů, může být druhým komunikujícím serverem elektronické pošty jakýkoliv jiný server, který splňuje stejné standardy.

 

V případě odesílání zpráv s více příjemci, musí Postfix zjistit, kam jednotlivé kopie odeslat (tedy kde se jednotliví příjemci nacházejí). Pokud nemohou někteří z příjemců zprávu přijmout, kvůli nějakému problému (ať už problém sítě, případně systému), musí agent odesílanou zprávu zařadit do fronty a po uplynutí určitého intervalu ji zkusí znovu odeslat.

Napsat komentář