Jaké jsou druhy HOSTINGU

Anglické slovo hosting odvozené od slova „host“ (v překladu hostitelský) je v několika posledních letech velmi často užíváno. V České republice máme pro hosting obdobný výraz, a to housing (pozor, v angličtině toto slovo znamená bydlení a ikdyž by se to v přeneseném slova smyslu mohlo zdát logické v anglicky mluvících zemích by na Vás koukali s velice nechápavým pohledem). V rámci (I)internetu se jedná o poskytování služeb.

Jak všichni víme jedním z důležitých faktorů počítače je jeho pamět. A právě o tu se v hostingu jedná. Je to vlastně pronájem volného místa. Ptáte se proč, když si paměťové médium můžete běžně pořídit? Z prvu záleží o jak velké místo se Vám jedná. Co si budeme namlouvat, v rámci (I)internetu se můžeme pohybovat, co se týče velikosti dat, od několika málo megabyte (MB) až po gigabyte (GB). Namítáte že jste právě ve skupině, která si vystačí jen s těmi pár MB? Jak už bylo řečeno je to pouze jeden z důležitých faktorů. Aby jste mohli být nezávislí a sami se vlastní pomocí (i hardwarem) mohli prezentovat v (I)internetu, museli byste projít hodně dlouhou a trnitou cestou, která by Vás v naprosté většině od původního záměru zaručeně odradila.

Služba hostingu (chtele-li housingu) je tedy vhodnou alternativou a pomyslným křovinořezem na Vaší trnité a zarostlé cestě v prezentaci v (I)internetu. Hostingovým společnostem tedy platíte za ono místo (paměť). Další služby s tímto spojené závisí na tom o jaký druh hostingu se jedná.

Napsat komentář